SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
4
0
6
9
Quản lý chất lượng NLS&TS Thứ Tư, 20/05/2020, 09:50

Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi tháng 4 năm 2020

Thực hiện Kế hoạch thu mẫu kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi của Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nam Bộ.

 

Trong tháng 4 năm 2020, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu tiến hành thu 35 mẫu tôm tại ao nuôi và các cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu thủy sản trên địa bàn tỉnh (gồm: 12 mẫu tôm sú thương phẩm, 08 mẫu tôm sú nhỏ, 10 mẫu tôm thẻ chân trắng thương phẩm và 05 mẫu tôm thẻ chân trắng nhỏ) gửi Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 5 kiểm tra, phân tích dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng, cụ thể như sau:  

TT
Tên và mã số vùng nuôi
Tên mẫu
Số lượng mẫu
Chỉ tiêu phân tích
1
TP.
Bạc Liêu
(95/01)
 
 
Tôm sú thương phẩm
1
Invermetin, Praziquantel, Trichlorfon
2
1
Trifluralin
3
Tôm thẻ chân trắng thương phẩm
1
Sulfonamides
4
1
Azadirachtin
5
1
Amoxicillin
6
1
Malachite Green, Leuco Malachite Green
7
Tôm sú nhỏ
1
Chloramphenicol
8
1
Nitrofurans
9
VĩnhLợi -
Hòa Bình (95/02)
Tôm sú thương phẩm
1
Chloramphenicol
10
1
Fosfomycin
11
1
Bicozamycin
12
1
Azadirachtin
13
1
Amoxicillin
14
 Tôm thẻ chân trắng thương phẩm
1
Quinolones
15
1
Ormetoprim
16
 Tôm sú nhỏ
1
Chloramphenicol
17
1
Nitrofurans
18
1
Nitroimidazoles
19
 Tôm thẻ chân trắng nhỏ
1
Chloramphenicol
20
1
Nitrofurans
21
Đông Hải
(95/03)
Tôm sú thương phẩm
1
Tetracylines
22
1
Quinolones
23
1
Ormetoprim
24
Tôm thẻ chân trắng thương phẩm
1
Tetracylines
25
1
Invermetin, Praziquantel, Trichlorfon
26
1
Trifluralin
27
1
Malachite Green, Leuco Malachite Green
28
Tôm sú nhỏ
1
Chloramphenicol
29
1
Nitrofurans
30
1
Nitroimidazoles
31
Tôm thẻ chân trắng nhỏ
1
Chloramphenicol
32
1
Nitrofurans
33
1
Nitroimidazoles
34
PL-HDN
(95/05)
Tôm sú thương phẩm
1
Thuốc trừ sâu gốc Chlor hữu cơ.
35
1
 Chì (Pb), Thủy ngân(Hg), Cadmium(Cd)
Tổng cộng
35
 

 
Kết quả tất cả những mẫu tôm chỉ định phân tích các chỉ tiêu đều không phát hiện dư lượng hóa chất, kháng sinh./.
Huỳnh Thanh Tâm

Số lượt người xem: 59 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày