SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
4
0
0
9
Quản lý chất lượng NLS&TS Thứ Hai, 27/04/2020, 09:25

Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháng 3 năm 2020

Thực hiện Kế hoạch thu mẫu kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi của Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nam Bộ.

 

Trong tháng 3 năm 2020, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu tiến hành thu 26 mẫu tôm tại ao nuôi và các cơ sở thu mua nguyên liệu thủy sản trên địa bàn tỉnh (gồm: 11 mẫu tôm sú thương phẩm, 03 mẫu tôm sú nhỏ và 12 mẫu tôm thẻ chân trắng thương phẩm) gửi Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 5 kiểm tra, phân tích dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng, cụ thể như sau:  
 
TT
Tên và mã số vùng nuôi
Tên mẫu
Số lượng mẫu
Chỉ tiêu phân tích
1
TP.
Bạc Liêu
(95/01)
Tôm sú thương phẩm
1
Nitrofurans
2
1
Tetracylines
3
1
Sulfonamides
4
Tôm thẻ chân trắng thương phẩm
1
Nitrofurans
5
1
Florphenicol
6
1
Fosfomycin
7
1
Erythromycin
8
 
VĩnhLợi-Hòa Bình (95/02)
Tôm sú nhỏ
1
Chloramphenicol
9
1
Nitrofurans
10
1
Nitroimidazoles
11
Tôm sú thương phẩm
1
Nitrofurans
12
1
Tetracylines
13
1
Sulfonamides
14
1
Quinolones
15
1
Trimethoprim
16
Tôm thẻ chân trắng thương phẩm
 
1
Nitroimidazoles
17
1
Sulfonamides
18
1
Erythromycin
19
1
Amoxicillin
20
Đông Hải
(95/03)
Tôm sú thương phẩm
1
Erythromycin
21
1
Thuốc trừ sâu gốc Chlor hữu cơ.
22
1
Chì (Pb), Thủy ngân(Hg), Cadmium(Cd)
23
Tôm thẻ chân trắng thương phẩm
1
Nitroimidazoles
24
1
Neomycin
25
1
Fosfomycin
26
1
Amoxicillin
Tổng cộng
26
 
 
Kết quả tất cả những mẫu tôm chỉ định phân tích các chỉ tiêu đều không phát hiện dư lượng hóa chất, kháng sinh./.
 
Thanh Tâm

Số lượt người xem: 94 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày