SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
9
5
1
8
6
Phổ biến Văn bản Pháp luật Thứ Ba, 07/04/2020, 23:26
Công bố dịch COVID-19  (02/04)
Ngày 01 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 447/QĐ-TTg về việc công bố dịch COVID-19
Nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho địa phương Trong phòng, chống dịch Covid-19  (02/04)
Ngày 30 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 437/QĐ-TTg về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19.
Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định  (31/03)
Để ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, ngày 30 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định./.
Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)  (31/03)
Ngày 25 tháng 3 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo số 2168/TB-BNN-VP về Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)./.
Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19  (31/03)
Ngày 31 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (31/03)
Ngày 18 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 44/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Phương Nam tại Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu./.
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (31/03)
Để tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và của các tầng lớp Nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kịp thời ngăn chặn và không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn  (30/03)
Nhằm tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 97-KL/TW ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X.
Kế hoạch truyền thông về cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2020  (30/03)
Ngày 24 tháng 3 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ký Quyết định số 530/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2020.
Ban hành giá sử dụng dịch vụ và cho thuê cơ sở hạ tầng tại Cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (30/03)
Ngày 20 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ký Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ban hành giá sử dụng dịch vụ và cho thuê cơ sở hạ tầng tại Cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày