SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
7
8
0
9
5
Phổ biến Văn bản Pháp luật Thứ Năm, 24/01/2019, 17:27
Quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (15/01)
Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.
Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030  (15/01)
Ngày 27 tháng 12 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1851/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
Kế hoạch phát triển nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản năm 2019  (10/01)
Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 277/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2019 tỉnh Bạc Liêu.
Văn hóa công vụ  (10/01)
Nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội.
Quy định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng  (10/01)
Ngày 01 tháng 01 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.
Quy chế quản lý Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (10/01)
Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
10 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019  (07/01)
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, 10 Luật có hiệu lực thi hành gồm: Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật Quy hoạch; Luật Quốc phòng; Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật sửa đổi, bổ sung 11 Luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, cụ thể:
Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (07/01)
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hiệu lực thi hành.
Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản  (24/12)
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hiệu lực.
Quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực  (24/12)
Ngày 13 tháng 12 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 50/2018/QĐ-TTg quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Quyết định này quy định chi tiết Khoản 4 Điều 38 Luật Thủy sản, quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực, theo đó:

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày