SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
6
1
3
8
8
Phổ biến Văn bản Pháp luật Thứ Tư, 16/10/2019, 04:09
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu  (15/10)
Ngày 03 tháng 10 năm 2019, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 606/QĐ-SNN về việc ban hành Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu
Phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2019-2020, kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030  (08/10)
Ngày 26 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 250/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2019-2020, kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030.
Kế hoạch đón và làm việc với đoàn thanh tra EC về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định  (08/10)
Ngày 01 tháng 10 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 3771/QĐ-BNN-TCTS về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể và kịch bản đón và làm việc với đoàn thanh tra EC về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
Một số văn bản Quy phạm pháp luật về công tác tổ chức cán bộ bị bãi bỏ  (08/10)
Ngày 30 tháng 09 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BNV về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.
Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam  (01/10)
Ngày 20 tháng 9 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam, theo đó:
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy sản và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (26/09)
Ngày 23 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Thủy sản và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.  (24/09)
Ngày 03 tháng 9 năm 2019, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-BCĐIUU về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định./.
Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm  (08/09)
Ngày 21 tháng 8 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1048/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thức ăn thủy sản  (06/09)
Ngày 07 tháng 8 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Thức ăn thủy sản.
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng  (27/08)
Ngày 16 tháng 8 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày