SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
0
7
7
Phổ biến Văn bản Pháp luật Thứ Bảy, 17/08/2019, 23:58
Giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững  (06/08)
Nhằm đạt được mục tiêu đến năm 2030:
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quản lý, sử dụng đất trồng lúa  (24/07)
Ngày 11 tháng 7 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều  (24/07)
Ngày 18 tháng 7 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.
Thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp  (03/07)
Ngày 26 tháng 6 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.
Cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi  (03/07)
Ngày 27 tháng 6 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 793/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản  (27/06)
Ngày 05 tháng 7 năm 2019, Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản có hiệu lực thi hành.
Kế hoạch điều tra, khảo sát chi phí, giá thành sản xuất các vụ lúa trong năm 2019  (27/06)
Nhằm đảm bảo thông tin sát với thực tế về số liệu báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề xuất với Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương giải pháp bình ổn giá lúa, gạo; giá mua lúa hàng hóa định hướng, giúp nâng cao thu nhập cho người dân sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh, tăng khả năng cạnh tranh của lúa, gạo trên thị trường trong và ngoài nước, ngày 24 tháng 5 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 956/QĐ-UBND về Kế hoạch điều tra và giải quyết kinh phí điều tra, khảo sát chi phí, giá thành sản xuất lúa vụ Đông Xuân năm 2018 – 2019, vụ Hè Thu năm 2019 và vụ Mùa năm 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, theo đó:
Công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản  (10/05)
Ngày 22 tháng 4 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1312/QĐ-BNN-QLCL về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Quy định xử phạt vi phạm hành chinh trong lĩnh vực Lâm nghiệp  (03/05)
Ngày 25 tháng 4 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp.
Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (12/04)
Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày