SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
1
2
8
4
Phổ biến Văn bản Pháp luật Chủ Nhật, 23/02/2020, 10:57
Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính  (21/02)
Ngày 12 tháng 02 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Nghị định gồm có 5 Chương 31 Điều quy định về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật người có thẩm quyền, trách nhiệm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2020  (20/02)
Ngày 14 tháng 02 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2020.
Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2020  (20/02)
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả quản lý của các cơ quan, đơn vị đối với công tác Bình đẳng giới; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức nhằm thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện Bình đẳng giới, từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới cao, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới, …
Triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ  (18/02)
Ngày 11 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Chủ động phòng, chống dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và ở người  (12/02)
Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh cúm A(H5N1) bùng phát trên gia cầm và nguy cơ lây sang người, không để xảy ra hiện tượng dịch chồng dịch trong bối cảnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona trên người đang xảy ra.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02 năm 2020  (10/02)
1. Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ban hành ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác có hiệu lực từ ngày 01/02/2020.
Các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (10/02)
Ngày 31 tháng 01 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 272/QĐ-BNN-TT phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên sông  (10/02)
Ngày 31 tháng 01 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước.
Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai  (31/01)
Ngày 13 tháng 01 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế lĩnh vực Trồng trọt  (31/01)
Ngày 09 tháng 01 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 151/QĐ-BNN-TT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày