SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
4
1
3
0
Phổ biến Văn bản Pháp luật Chủ Nhật, 05/07/2020, 04:05
Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045  (22/06)
Ngày 04 tháng 6 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Quyết định số 2025/QĐ-BNN-KH về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 02/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.
Bổ sung ngân sách thực hiện chính sách hỗ trợ nhiên liệu đi biển và mua máy thông tin liên lạc cho tàu cá  (16/06)
Ngày 09 tháng 6 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 926/QĐ-UBND về việc giải quyết bổ sung ngân sách cho huyện Đông Hải, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nhiên liệu đi biển và mua máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa có tích hợp thiết bị vệ tinh (GPS) cho tàu cá năm 2020.
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi mới ban hành  (16/06)
Ngày 10 tháng 6 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 939/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoan 2016 - 2020  (16/06)
Ngày 04 tháng 06 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 759/QĐ-TTg ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoan 2016 – 2020.
Một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp  (15/06)
Để khắc phục những tồn tại và đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 nông nghiệp Việt Nam đứng trong số 15 nước phát triển nhất thế giới, trong đó, ngành chế biến nông sản đứng trong số 10 nước hàng đầu thế giới và là một trung tâm chế biến sâu và logistic của thương mại nông sản toàn cầu.
Kế hoạch thực hiện Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng đến năm 2025  (15/06)
Ngày 04 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 757/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) đến năm 2025.
Nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19  (08/06)
Ngày 29 tháng 5 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
Thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bạc Liêu  (08/06)
Ngày 03 tháng 6 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bạc Liêu.
Phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2030  (05/06)
Ngày 28 tháng 5 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 703/QĐ-TTg về Phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2030.
Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức  (05/06)
Ngày 01 tháng 6 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày