SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
6
5
5
8
2
Phổ biến Văn bản Pháp luật Thứ Ba, 10/12/2019, 05:10
Hướng dẫn một số Điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi  (09/12)
Ngày 30 tháng 11 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi
Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi  (09/12)
Ngày 30 tháng 11 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi
Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi  (06/12)
Ngày 22 tháng 11 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BNNPTNT quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi.
Kịch bản phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (06/12)
Để đáp ứng nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất, phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2019-2020.
Hướng dẫn Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi  (03/12)
Ngày 28 tháng 11 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi.
Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Lở mồn long móng ở gia súc  (03/12)
Nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng, diễn biến phức tạp, nhất là khi điều kiện thời tiết thay đổi bất lợi, nhu cầu vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc gia tăng vào các tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện khẩn số 8799/CĐ-BNN-TY ngày 23 tháng 11 năm 2019 về việc tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh lở mồm long móng ở gia súc.
Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng  (03/12)
Ngày 22 tháng 11 năm 2019, Bộ Xây dựng ban hành Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.
Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (02/12)
Ngày 18 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (02/12)
Để chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và bảo vệ tài nguyên, môi trường có hiệu quả, thích ứng với các diễn biến bất thường của thời tiết trong thời gian tới, ngày 15 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu theo hướng phát triển bền vững, hiệu quả  (27/11)
Để tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025 của Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 27/10/2016 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XV.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày