SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
3
2
0
9
3
Phổ biến Văn bản Pháp luật Thứ Tư, 29/07/2020, 08:05

Kết quả giám sát tình hình và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 10 tháng 7 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về Kết quả giám sát tình hình và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020.

 

Theo đó, đến thời điểm giám sát có 35/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện Phước Long đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện cũng còn nhiều hạn chế. Để khắc phục những hạn chế, tồn tại đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện tốt một số việc sau:
Tăng cường làm tốt vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh. Tiếp tục rà soát một số tiêu chí trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi cho phù hợp với quy định Trung ương và tính khả thi của địa phương.
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc thực hiện toàn diện các tiêu chí, nhất là những tiêu chí cần ít nguồn vốn đầu tư, nhưng cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân ở địa phương.
Tập trung hướng dẫn, khuyến khích người dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Quan tâm thực hiện nâng chất các hợp tác xã, thực hiện có hiệu quả mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của từng xã, gắn với chương trình xây dựng mỗi xã một sản phẩm.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa IX, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực thi hành./.
Nội dung chi tiết Nghị quyết số 17/NQ-HĐND
Hồng Nở

Số lượt người xem: 41 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày