SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
3
2
0
8
2
Phổ biến Văn bản Pháp luật Thứ Ba, 14/07/2020, 11:00

Ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 06 tháng 7 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Quyết định số 2538/QĐ-BNN-VP ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định:
Quyết định số 700/QĐ-BNN-VP ngày 01/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Quyết định số 1151/QĐ-BNN-VP ngày 05/4/2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Quyết định số 2790/QĐ-BNN-VP ngày 18/7/2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.
Nguyễn Văn Luông

Số lượt người xem: 57 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày