SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
1
3
1
9
Phổ biến Văn bản Pháp luật Thứ Hai, 10/02/2020, 10:25

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02 năm 2020

1. Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ban hành ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác có hiệu lực từ ngày 01/02/2020.

 

2. Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ban hành ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong  lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y có hiệu lực từ ngày 18/02/2020.
3. Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ban hành ngày 24/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn có hiệu lực từ ngày 07/02/2020.
4. Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ban hành ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.
5. Thông tư số 26/2019/TT-BNNPTNT ban hành ngày 27/12/2019 của Bộ trưởngBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, Quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 10/02/2020.
 6. Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ban hành ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.
 7. Thông tư số 28/2019/TT-BNNPTNT ban hành ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản có hiệu lực từ ngày 13/02/2020.
8. Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT ban hành ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước có hiệu lực từ ngày 20/02/2020./.
 Nguyễn Văn Luông

Số lượt người xem: 28 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày