SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
1
3
1
5
Phổ biến Văn bản Pháp luật Thứ Sáu, 31/01/2020, 13:50

Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

Ngày 13 tháng 01 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.

 

Quyết định này có 5 Chương, 40 Điều quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai phục vụ hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam.
 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020 và thay thế Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai./.
Nguyễn Văn Luông

Số lượt người xem: 34 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày