SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
1
3
8
0
Phổ biến Văn bản Pháp luật Thứ Sáu, 31/01/2020, 13:50

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế lĩnh vực Trồng trọt

Ngày 09 tháng 01 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 151/QĐ-BNN-TT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2020.
 Bãi bỏ các thủ tục hành chính tại số thứ tự 3, 6, 7, 8, 9, 38 Mục A, số thứ tự 1, 2, 3 Mục B, số thứ tự 1 Mục C phần I và nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính này tại phần II phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 4413/QĐ-BNN-TT ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa.
 Bãi bỏ các thủ tục hành chính tại số thứ tự 4, 7 Mục A phần I và nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính này tại phần II phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2894/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 25/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế và bãi bỏ lĩnh vực Trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.
 
Nguyễn Văn Luông

Số lượt người xem: 27 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày