SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
1
2
8
9
Phổ biến Văn bản Pháp luật Thứ Ba, 03/12/2019, 09:20

Hướng dẫn Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi

Ngày 28 tháng 11 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi.

 

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 37, Khoản 2 Điều 46, Điểm đ Khoản 2 Điều 48, Điểm c Khoản 2 Điều 79 của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi, bao gồm:
1. Chỉ tiêu chất lượng thức ăn chăn nuôi bắt buộc phải công bố trong tiêu chuẩn công bố áp dụng.
2. Ghi nhãn thức ăn chăn nuôi.
3. Báo cáo tình hình sản xuất thức ăn chăn nuôi.
4. Danh mục hóa chất, sản phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi; Danh mục nguyên liệu được phép sử dụng làm thức ăn chăn nuôi.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2020 và thay thế các văn bản: Thông tư số 28/2014/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 9 năm 2014, Thông tư số 42/2015/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2015, Thông tư số 01/2017/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 01 năm 2017, Thông tư số 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
/.
Ngọc Toàn

Số lượt người xem: 89 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày