SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
6
1
3
9
1
Nông thôn mới Thứ Tư, 16/10/2019, 04:09
Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác bố trí dân cư  (02/04)
Triển khai thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.
Đào tạo, tập huấn cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới  (11/05)
Việc triển khai thực Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (sau đây viết là Chương trình MTQG XDNTM) giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu là cơ hội tốt để tỉnh tận dụng và huy động nguồn lực cho thực hiện mục tiêu: Xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; có cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, ngành nghề dịch vụ theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn an ninh chính trị; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là sự lãnh đạo của cấp ủy địa phương.
Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn gắn với vùng sản xuất hàng hóa  (05/10)
Tỉnh Bạc Liêu có trên 630 nghìn người trong độ tuổi lao động (có 43,8% lao động qua đào tạo); lao động nông thôn chiếm trên 72% tổng số người trong độ tuổi lao động và là tỉnh có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn, chiếm trên ¾ diện tích của tỉnh. Với những thế mạnh này, tỉnh Bạc Liêu đã tạo ra nguồn nguyên liệu phong phú cung cấp cho phát triển công nghiệp chế biến xuất khẩu nông sản trong và ngoài tỉnh; có 02 nhóm hàng xuất khẩu nằm trong 11 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đó là gạo và thủy sản.
Hỗ trợ diêm dân tiêu thụ muối vụ mùa 2014 – 2015  (05/10)
Thực hiện chủ trương mua tạm trữ muối nhằm hỗ trợ diêm dân trên địa bàn tỉnh tiêu thụ lượng muối tồn đọng vụ mùa 2014 – 2015, Chi cục Phát triển nông thôn đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu triển khai thực hiện Công văn số 5195/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 5873/BNN-CB ngày 23 tháng 7 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công văn số 212/CTMVN ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam về việc mua tạm trữ muối niên vụ 2015.
Tình hình sản xuất muối mùa vụ 2014 – 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (11/09)
Mùa vụ sản xuất muối 2014 – 2015, bà con diêm dân đã triển khai sản xuất từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 5 năm 2015, kết quả đạt được cụ thể như sau:
Kiểm tra công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn  (14/08)
Trong 02 ngày (29 và 30 tháng 7 năm 2015), Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn do ông Ngô Thế Hiên, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn.
Đóng góp của người dân trong việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới  (11/08)
Với mục tiêu Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngày 04 tháng 6 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
Tính tất yếu phải phát triển hợp tác xã nông nghiệp thông qua giải pháp liên kết sản xuất – tiêu thụ theo chuỗi giá trị  (04/08)
Hàng năm, sản lượng sản phẩm nông nghiệp của tỉnh do nông dân sản xuất ra là rất lớn. Năm 2014, sản lượng lúa đạt 1.037.066 tấn, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản 283.896 tấn; sản lượng muối đạt 151.765 tấn; đàn heo 223.275 con; gia cầm 2.537.744 con; trâu, bò, dê 5.074 con; động vật hoang dã 516.980 con.
Huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới  (29/10)
Chương trình xây dựng nông thôn mới, là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với lòng dân, được nhân dân cả nước đồng tình và hưởng ứng tích cực. Trong thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương, cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân đã chung sức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó sản xuất phát triển, đời sống của nông dân được cải thiện và nâng cao.
Tiến độ thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (02/10)
Thực hiện Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt Kế hoạch Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày