SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
3
1
5
4
6
Thủy sản Thứ Hai, 08/06/2020, 11:00

Tình hình sản xuất của mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh tháng 5 năm 2020

Trong tháng 5 năm 2020, diện tích thả giống tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh 2.382 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 453,77 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 740,23 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 1.188 ha), tăng 200 ha so với tháng trước và tăng 531 ha so với cùng kỳ năm 2019, nâng diện tích thả giống tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh lên 8.733 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 833,84 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 3.125,16 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 4.774 ha) tăng giảm 96 ha so cùng kỳ năm 2019.

 

Diện tích thu hoạch trong tháng là 1.146 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 126,48 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 369,52 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 650 ha) tăng 111 ha so với tháng trước và tăng 450 ha so cùng kỳ; nâng diện tích thu hoạch tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh lên 2.786 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 156,18 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 936,82 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 1.693 ha) tăng 934 ha so cùng kỳ năm 2019. Diện tích tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh đang có nuôi (tính đến ngày 14 tháng 5 năm 2020) là 4.062 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 614,48 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 1.530,52 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 1.917 ha) giảm 1.608 ha so với cùng kỳ năm 2019.
Trong tháng, diện tích tôm thiệt hại với mức độ trên 70% là 746 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 60,92 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 239,08 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 446 ha) tăng 52 ha so với tháng trước và tăng 319 ha so với cùng kỳ; lũy kế thiệt hại (tính đến ngày 14 tháng 5 năm 2020) là 1.885 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 63,18 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 657,82 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 1.164 ha) tăng 1.109 ha so với cùng kỳ. Tôm thiệt hại chủ yếu ở giai đoạn 30-60 ngày tuổi; nguyên nhân thiệt hại là do môi trường, hoại tử gan tụy, phân trắng, đốm trắng, một số ít bị bệnh đỏ thân và chưa rõ nguyên nhân. Diện tích cải tạo ao đầm chuẩn bị thả giống 8.661 ha, giảm 2.997 ha so với cùng kỳ năm 2019./.

 

Thanh Hường


Số lượt người xem: 131 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày