SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
7
7
6
3
0
Quản lý chất lượng NLS&TS Thứ Năm, 19/03/2020, 10:15

Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháng 02 năm 2020

Thực hiện Kế hoạch thu mẫu kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi của Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nam Bộ.

 

Trong tháng 02 năm 2020, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu tiến hành thu 22 mẫu tôm tại ao nuôi và các cơ sở thu mua nguyên liệu thủy sản trên địa bàn tỉnh (gồm: 12 mẫu tôm sú thương phẩm và 10 mẫu tôm thẻ chân trắng thương phẩm) gửi Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 5 kiểm tra, phân tích dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng, cụ thể như sau:  
 

TT
Tên và mã số vùng nuôi
Tên mẫu
Số lượng mẫu
Chỉ tiêu phân tích
1
TP.
Bạc Liêu
(95/01)
Tôm sú thương phẩm
1
Nitroimidazoles
2
1
Thuốc trừ sâu gốc Chlor hữu cơ.
3
1
Chì (Pb), Thủy ngân(Hg), Cadmium(Cd)
4
Tôm thẻ chân trắng thương phẩm
1
Nitroimidazoles
5
1
Tetracylines
6
1
Thuốc trừ sâu gốc Chlor hữu cơ.
7
1
 Chì (Pb), Thủy ngân(Hg), Cadmium(Cd)
8
Vĩnh Lợi-
Hòa Bình
(95/02)
Tôm sú thương phẩm
1
Nitrofurans
9
1
Nitroimidazoles
10
1
Quinolones
11
1
Neomycin
12
1
Ormetoprim
13
1
Erythromycin
14
Tôm thẻ chân trắng thương phẩm
1
Nitrofurans
15
1
Thuốc trừ sâu gốc Chlor hữu cơ.
16
1
 Chì (Pb), Thủy ngân(Hg), Cadmium(Cd)
17
Đông Hải
(95/03)
Tôm sú thương phẩm
1
Chloramphenicol
18
1
Invermetin, Praziquantel, Trichlorfon
19
1
Trifluralin
20
Tôm thẻ chân trắng thương phẩm
1
Nitrofurans
21
1
Thuốc trừ sâu gốc Chlor hữu cơ.
22
1
 Chì (Pb), Thủy ngân(Hg), Cadmium(Cd)
Tổng cộng
22
 

 
Kết quả tất cả mẫu tôm chỉ định phân tích các chỉ tiêu đều không phát hiện dư lượng hóa chất, kháng sinh./.
Huỳnh Thanh Tâm
 

Số lượt người xem: 20 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày