SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
7
7
7
0
9
Lĩnh vực chuyên ngành Thứ Ba, 31/03/2020, 21:02
Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định  (31/03)
Để ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, ngày 30 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định./.
Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)  (31/03)
Ngày 25 tháng 3 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo số 2168/TB-BNN-VP về Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)./.
Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19  (31/03)
Ngày 31 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
Tình hình sản xuất của mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh tháng 3 năm 2020  (31/03)
Trong tháng 3 năm 2020, diện tích thả giống tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh 980 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 112,26 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 485,74 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 382 ha), tăng 384 ha so với tháng trước và giảm 1.048 ha so với cùng kỳ năm 2019, nâng diện tích thả giống tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh lên 4.169 ha (trong đó tôm thẻ siêu thâm canh 162,26 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 1.476,74 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 2.530 ha) giảm 443 ha so cùng kỳ năm 2019.
Kiểm tra, kiểm dịch tôm giống trong tháng 3 năm 2020  (31/03)
Trong tháng 3 năm 2020, lượng tôm giống qua kiểm tra, kiểm dịch là 1.392,05 triệu con (giảm 149,21 triệu con so với tháng trước và giảm 447,89 triệu con so với cùng kỳ năm 2019) lượng tôm thẻ chân trắng qua kiểm dịch 631,37 triệu con (tăng 72,58 triệu con so với tháng trước và tăng 141,28 triệu con so với cùng kỳ năm 2019); kiểm tra, kiểm dịch con giống sản xuất trong tỉnh 701,09 triệu con, nhập tỉnh 690,96 triệu con với 53 xe trình trạm (tăng 09 xe so với tháng trước và giảm 08 xe so với cùng kỳ năm 2019); cấp 1.352 giấy kiểm dịch (giảm 42 giấy so với tháng trước và tăng 47 giấy so với cùng kỳ năm 2019); qua kiểm tra, kiểm dịch không phát hiện tôm bị nhiễm bệnh.
Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (31/03)
Ngày 18 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 44/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Phương Nam tại Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu./.
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (31/03)
Để tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và của các tầng lớp Nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kịp thời ngăn chặn và không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh.
Tập huấn thiết kế và vận hành thiết bị sục khí Venturi cải tiến trong nuôi tôm  (30/03)
Ngày 22 tháng 3 năm 2020, tại Hợp tác xã nuôi tôm công nghệ cao Đông Hải, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bạc Liêu phối hợp trường Đại học Cần Thơ tổ chức tập huấn về “Thiết kế và vận hành thiết bị sục khí Venturi cải tiến trong nuôi tôm” cho các thành viên trong hợp tác xã.
Bạc Liêu xếp hạng 2 về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2019  (30/03)
Ngày 17 tháng 3 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo số 1941/TB-BNN-VP kết quả xếp hạng các địa phương về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2019
Tình hình sản xuất vụ Đông Xuân 2019 – 2020 và kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, Thu Đông, vụ Mùa năm 2020 tỉnh Bạc Liêu  (30/03)
Công tác sản xuất và phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo, tỉnh đã chủ động xây dựng các kịch bản phòng chống han hán, nhập mặn mùa khô 2019-2020 và chọn kịch bản 2 (là kịch bản tương đương mùa khô 2015-2016), tổ chức Hội nghị triển khai đến các Sở, Ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và chỉ đạo quyết liệt thực hiện.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày