SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
1
9
2
7
2
Lĩnh vực chuyên ngành Thứ Tư, 05/09/2018, 14:50

Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2018-2020

Để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017- 2020, ngày 06 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1415/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2018 – 2020.

 

Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch: Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh trên cơ sở thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; cải thiện nhanh hơn đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn; góp phần thực hiện đạt và vượt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Mục tiêu cụ thể đến năm 2020:
Duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh thông qua tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng.
Sản lượng thủy sản đạt 410.400 tấn (trong đó tôm 198.800 tấn, cá và thủy sản khác 211.600 tấn). Sản lượng lúa đạt 1.100.000 tấn. Sản lượng muối đạt 50.000 tấn (trong đó muối trắng 30.000 tấn). Nâng tỉ lệ che phủ rừng, cây phân tán và cây lâu năm đạt 11,36% diện tích tự nhiên.
Có 25 xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới; thành phố Bạc Liêu được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện Vĩnh Lợi hoàn thành cơ bản tiêu chí huyện nông thôn mới; hoàn chỉnh nâng cao chất lượng tiêu chí 25 xã đạt 19 tiêu chí./.
Hồng Nở

Số lượt người xem: 325 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày