SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
1
9
2
5
9
Lĩnh vực chuyên ngành Thứ Hai, 16/11/2015, 13:40

Kết quả triển khai công tác quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ

Để triển khai thực hiện quản lý tốt các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ ngày 27 tháng 12 năm 2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ. Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu đã tham mưu:

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2015 về việc phân công cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn mình quản lý; đối tượng, phương thức quản lý thực hiện theo Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Công văn số 690/SNN-QLCL ngày 20 tháng 7 năm 2015 về việc phối hợp triển khai thực hiện công tác quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ (gởi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố). Theo đó, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ như: Phân công cơ quan chuyên môn trực thuộc tham mưu trong việc quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ và tổ chức triển khai thực hiện, Xây dựng Kế hoạch dự trù kinh phí thực hiện công tác quản lý đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.

Qua đó các huyện, thị xã, thành phố đã phân công cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thông qua việc tổ chức ký cam kết, kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm cam kết. Đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Đến thời điểm hiện tại, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu đã tham mưu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan hỗ trợ địa phương thực hiện công tác kiểm tra, ký cam kết đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ./.

                                           Huỳnh Thanh Tâm


Số lượt người xem: 732 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày