SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
1
9
3
4
8
Lĩnh vực chuyên ngành Thứ Năm, 31/10/2019, 09:20

Danh mục dự án Khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn 2020-2022

Ngày 21 tháng 10 năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 3986/QĐ-BNN-KHCN Phê duyệt Danh mục dự án Khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn năm 2020-2022.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nguyễn Văn Luông

Số lượt người xem: 44 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày