SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
5
3
1
0
Nội dung Chính sách an toàn của Dự án Thủy lợi phục vụ Phát triển nông thôn vùng ĐBSCL Thứ Sáu, 22/04/2011, 08:35

Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) cho Tiểu dự án Cầu trên kênh cấp 2 vùng Quản lộ-Phụng Hiệp tỉnh Bạc Liêu

Mục tiêu phát triển của Tiểu Dự án cầu tỉnh Bạc Liêu  Cầu kết nối hệ thống tưới tiêu để bảo vệ và tăng hiệu quả sử dụng nguồn nước ngọt, đem lại lợi ích phát triển nông nghiệp ổn định và bền vững, cải thiện chất lượng sống của người dân trong vùng lụt, phát triển các khu nông thôn mới. Tiểu dự án sẽ xây dựng các công trình dân sinh như xây dựng các cửa cống, đường nông thôn và cầu, các công trình này có thể ảnh hưởng không tốt đến môi trường và cộng động địa phương trong quá trình xây dựng, vì vậy cần gập rút khởi động các quy chế an toàn về Đánh giá Môi trường (OP 4.01); Dân bản địa (OP 4.10); và Tái định cư bắt buộc (OP 4.12).

Để đảm bảo rằng các nguy cơ ảnh hưởng được xác định và giảm thiểu đúng cách trong quá trình thực hiện tiểu dự ánvà tuân theo Quy chế OP 4. Các kế hoạch quản lý  môi trường (EMP) đã được xây dựng theo sát khung quản lý môi trường và xã hội (Khung MT&XH) được xây dựng có sự tham giá tư vấn của các cơ quan ban ngành và Ngân hàng thế giới. Khung QLMT&XH mô tả các bước rà soát an toàn được sử dụng để xác định các vấn đề an toàn và các biện pháp giảm thiểu, bao gồm hướng dẫn tư vấn và thông tin công khai và chuẩn bị kế hoạch quản lý môi trường (KHQLMT), kế hoạch quan trắc chất lượng nước, các yêu cầu về môi trường cũng phải được lồng ghép vào trong các hợp đồng xây dựng (gọi là chuẩn thực hành về môi trường hay ECOP). Các ESMF – Khung QLý MT&XH cũng được xây dựng dựa trên các quy định của CP Việt Nam về Cam kết Môi trường.

Liên quan đến các quy chế của chính phủ về môi trường, Cam Kết Môi trường (EC) sẽ được lập từ trước khi khởi công tiểu dự án. Cam kết này sẽ làm rõ các vấn đề sau: (i) Mô tả vắn tắt hợp phần dự án; (ii) Mô tả các khu vực môi trường hiện tại; (iii) Xác định, đánh giá nguy cơ ảnh hưởng mà tiểu dự áncó thể gây ra cho môi trường trong giai đoạn trước xây dựng, trong khi xây dựng và vận hành; (iv) Đề xuất Kế hoạch Quản lý Môi Trường (EMP) bao gồm các biện pháp giảm thiểu nguy hại, và chương trình quan trắc môi trường cho tiểu dự ánvà (v) Khuyến nghị tham vấn cộng đồng cho hợp phần dự án.

Xem chi tiết tại đây./.

Nguồn: Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

 


Số lượt người xem: 5745 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày