SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
5
3
5
4
Nội dung Chính sách an toàn của Dự án Thủy lợi phục vụ Phát triển nông thôn vùng ĐBSCL Thứ Sáu, 22/04/2011, 07:40

Kế hoạch quản lý môi trường cho Tiểu dự án Đông Nàng Rền

Mục tiêu phát triển của các tiểu dự án Đông Nàng Rền (Tiểu Dự án DNR) là để bảo vệ và tăng cường sử dụng tài nguyên nước và phòng chống xâm nhập mặn ở vùng tiểu dự án. Các hoạt động Tiểu Dự án DNR sẽ được thực hiện trong thời gian 3 năm (2011-2014). Các tiểu dự án sẽ liên quan đến công trình dân dụng như nạo vét kênh mương và đắp đê hiện có và xây dựng cống, và những cây cầu có thể dẫn đến tác động tiêu cực đến môi trường địa phương và cộng đồng trong giai đoạn xây dựng và cũng có thể làm tăng việc sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón, do vậy đã đưa ra những quy định về an toàn của WB về đánh giá môi trường (OP 4,01); quản lý dịch hại (OP 4,09); dân tộc bản địa (OP 4.10), và Không Tự nguyện Tái định cư (OP 4.12)

Để đảm bảo rằng, những tác động tiêu cực tiềm năng được xác định và giảm nhẹ trong thời gian thực hiện tiểu dự án và tuân thủ OP 4,01 và 4,09 OP, một EMP đã được thành lập gần gũi với Khung Quản lý Xã hội và Môi trường (ESMF) đã được tiến hành tham khảo ý kiến ​​với các cơ quan và WB. ESMF mô tả các quá trình bảo vệ kiểm tra sẽ được sử dụng để xác định các vấn đề bảo vệ và các biện pháp giảm thiểu, bao gồm cả hướng dẫn cho việc tư vấn và công bố thông tin và chuẩn bị kế hoạch quản lý môi trường (EMP), giám sát chất lượng nước, các yêu cầu về môi trường bao gồm trong hợp đồng xây dựng (cụ thể là Quy phạm Thực hành Môi trường ECOP), và Kế hoạch Quản lý Dịch hại (PMP). ESMF cũng tuân theo những quy định của Chính phủ Việt Nam (GoV) liên quan đến EIA.

Liên quan đến các quy định của Chính phủ Việt Nam về môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường (Báo cáo EIA) đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu chuẩn bị và phê duyệt thông qua Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 12 Tháng 2 năm 2010. Báo cáo EIA này là để làm rõ các vấn đề như sau: (i) Mô tả tóm tắt tiểu dự án, (ii) Mô tả của các điểm môi trường hiện nay, (iii) Xác định, đánh giá tác động các tiểu dự án có thể gây ra cho môi trường trong giai đoạn trước xây dựng, xây dựng và hoạt động; (iv) Đề xuất của Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) bao gồm các biện pháp giảm nhẹ tác động tiêu cực, và chương trình quản lý môi trường đối với các tiểu dự án và (v) Khuyến nghị của tư vấn công cộng đối với các tiểu dự án này. Đối với EIA, các chính sách môi trường thích hợp nhất để đánh giá môi trường chi tiết tại Phụ lục 1 (Quy định của Chính phủ về môi trường).

Xem chi tiết tại đây./.

 

Nguồn: Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi


Số lượt người xem: 4480 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày