SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
4
0
2
6
Nội dung Chính sách an toàn của Dự án Thủy lợi phục vụ Phát triển nông thôn vùng ĐBSCL Thứ Sáu, 22/04/2011, 17:05

Khung chính sách dân tộc thiểu số (EMPF)

Tài liệu này là Khung Chính sách về dân tộc thiểu số (EMPF) của dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long (Dự án).  Khung chính sách này được coi là tài liệu chuẩn đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng thế giới (NHTG) về chính sách an toàn đối với người dân tộc thiểu số (OP 4.10).  Khung chính sách này cũng liên quan tới các tài liệu đảm bảo an toàn khác như Khung quản lý môi trường và xã hội (ESMF), Khung chính sách tái định cư (RPF), Kế hoạch hành động tái định cư (RAP), Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP), và Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) của Dự án. Khung chính sách này sẽ được áp dụng cho tất cả các tiểu dự án và các công trình đầu tư do NHTG tài trợ trong Dự án nếu có dân tộc thiểu số.  Trong chương trình đánh giá môi trường vùng của Dự án (REA) một cuộc khảo sát kinh tế xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực Dự án đã được thực hiện.

Tài liệu này cũng được coi là tài liệu để làm việc và có thể được điều chỉnh và thay đổi phù hợp với việc thay đổi về tình hình hoặc qui mô các hoạt động dự án. Khi chỉnh sửa Khung chính sách phải tham vấn kỹ với NHTG và được NHTG thông qua Khung chính sách chỉnh sửa.

Xem chi tiết Khung chính sách dân tộc thiểu số tại đây.

Nguồn: Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi


Số lượt người xem: 4860 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày