SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
3
1
6
6
2
Nội dung Chính sách an toàn của Dự án Thủy lợi phục vụ Phát triển nông thôn vùng ĐBSCL Thứ Tư, 29/11/2017, 09:50

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Bạc Liêu

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bạc Liêu vừa có Quyết định điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh về việc “Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2017 của tỉnh Bạc Liêu”.

 

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Bạc Liêu có nêu rõ các nội dung như: Tên dự án, hình thức đầu tư, quy mô dự án và thông tin liên hệ.
Nội dung điều chỉnh là Phụ lục 2: Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Bạc Liêu (ban hành kèm theo Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh).
Theo đó, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Bạc Liêu bao gồm:
Lĩnh vực Công nghiệp có 08 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư, 11 dự án kêu gọi đầu tư;
Lĩnh vực Nông nghiệp có 13 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư, 24 dự án kêu gọi đầu tư;
Lĩnh vực Thương mại có 06 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư, 14 dự án kêu gọi đầu tư;
Lĩnh vực Văn hóa, thể thao và Du lịch có có 09 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư, 03 dự án kêu gọi đầu tư;
Lĩnh vực kết cấu hạ tầng có có 11 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư, 28 dự án kêu gọi đầu tư;
Lĩnh vực Y tế có 02 dự án kêu gọi đầu tư;
Lĩnh vực Môi trường có 02 dự án kêu gọi đầu tư.

Số lượt người xem: 555 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày