SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
4
1
8
3
Nội dung Chính sách an toàn của Dự án Thủy lợi phục vụ Phát triển nông thôn vùng ĐBSCL Thứ Sáu, 22/04/2011, 17:10

Khung chính sách tái định cư (RPF)

Tài liệu này là Khung chính sách Tái định cư (RPF) cho Dự án Quản lý Nguồn nước Đồng bằng sông Mê Kông phục vụ Phát triển Nông thôn – Việt Nam (Dự án). Tài liệu được chuẩn bị như một tài liệu độc lập nhằm đáp ứng yêu cầu về an toàn xã hội của Ngân hàng Thế giới về Tái định cư bắt buộc (OP 4.12).  Đồng thời, tài liệu này được liên kết với những công cụ an toàn khác, gồm có Khung quản lý xã hội và môi trường (ESMF), Khung chính sách Dân tộc thiểu số (EMPF), Kế hoạch hành động tái định cư (RAP), Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP), và Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) của Dự án.  RPF sẽ được áp dụng cho tất cả các tiểu dự án và các khoản đầu tư do Ngân hàng Thế giới (NHTG) tài trợ trong Dự án mà có yêu cầu thu hồi đất, đất bù, và di dời theo định nghĩa trong OP 4.12. Một đánh giá xã hội về đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và các khu vực Dự án đã được thực hiện như một phần của công tác đánh giá môi trường vùng (REA) của Dự án.

Xem chi tiết Khung chính sách tái định cư (RPF) tại đây.

Nguồn: Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi


Số lượt người xem: 6266 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày