SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
5
3
9
0
Nội dung Chính sách an toàn của Dự án Thủy lợi phục vụ Phát triển nông thôn vùng ĐBSCL Thứ Sáu, 22/04/2011, 10:30

Kế hoạch Tái định cư Tiểu dự án “Hệ thống thủy lợi Đông Nàng Rền tỉnh Bạc Liêu”

Tiểu dự án “Hệ thống thủy lợi Đông Nàng Rền tỉnh Bạc Liêu” là một trong 7 tiểu dự án được thực hiện năm đầu.

·         Mục tiêu chung của tiểu dự án:

Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi, bảo vệ vùng sản xuất, tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn nước, giải quyết ô nhiễm môi trường, góp phần thúc đẩy cơ giới hóa, chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống của nhân dân trong vùng tiểu dự án nói riêng và nhân dân trong tỉnh Bạc Liêu nói chung.

·         Mục tiêu cụ thể của tiểu dự án:

-              Đầu tư xây dựng các công trình trong tiểu dự án thủy lợi phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn các xã và thị trấn của huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu bao gồm: việc nạo vét kênh mương tưới tiêu kết hợp giao thông, nâng cấp đê bao, xây dựng hệ thống cống và cầu trên hệ thống kênh cấp 2:

-              Sẽ có nhiệm vụ kiểm soát mặn cho 10.159 ha đất tự nhiên. Tăng cường nước ngọt tưới cho 7.091 ha diện tích đất canh tác 2 vụ lúa + 1 vụ màu, 444 ha diện tích rau màu và 1.048 ha diện tích cây ăn trái. Tăng cường khả năng tiêu thóat nước cục bộ cho diện tích hơn 500 ha diện tích vùng lân cận thuộc tỉnh Sóc Trăng. Cải thiện hệ thống giao thông thủy bộ trong nội vùng tiểu dự án.

-              Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông nội đồng, nhằm phục vụ cho việc đi lại của nhân dân và các phương tiện máy móc phục vụ nông nghiệp, vận chuyển nông sản, vật tư phân bón... của nhân dân trong vùng tiểu dự án và nhân dân trong khu vực được thuận lợi hơn.

-              Tạo điều kiện để thực hiện cơ giới hóa và điện khí hóa nông nghiệp.

-              Xây dựng hệ thống giao thông nông thôn (xây dựng hệ thống cầu trên kênh cấp 2) có thể kết nối các cụm, tuyến dân cư với các trục giao thông chính giữa các xã với nhau.

-              Xây dựng mô hình thủy lợi mẫu từ đó đúc rút ra kinh nghiệm để làm cơ sở nhân rộng trên toàn tỉnh.

Tiểu dự án được thực hiện trên 3 xã và 1 thị trấn của huyệnVĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Xem chi tiết tại đây./.

Nguồn: Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

 


Số lượt người xem: 3929 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày