SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
5
3
2
3
Nội dung Chính sách an toàn của Dự án Thủy lợi phục vụ Phát triển nông thôn vùng ĐBSCL Thứ Sáu, 22/04/2011, 09:40

Báo cáo đánh giá môi trường vùng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đại diện chính phủ Việt Nam chuẩn bị nghiên cứu khả thi cho dự án “Quản lý thủy lợi vùng đồng bằng sông Cửu Long để phát triển Nông thôn”, do WB cho cấp vốn vay. Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn đã giao cho Ban quản lý các dự án thủy lợi trung ương (CPO) thực hiện chuẩn bị dự án. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 168 tỷ đô la Mỹ

Vào tháng 12 năm 2010, 3 nhóm tư vấn được huy động thực hiện đánh giá môi trường vùng, cũng như chuẩn bị các tài liệu an toàn theo yêu cầu của WB và điều khoản tham chiếu chi tiết được đưa ra trong Phụ lục 1. Các tài liệu an toàn WB yêu cầu bao gồm Khung chính sách tái định cư, khung chính sách dân tộc thiểu số, và khung quản lý môi trường và xã hội, trong đó có các nguyên tắc môi trường(ECOP) đối với tất cả các công trình dân sinh và kế hoạch quản lý sâu bệnh. Viện Xã hội học được giao nhiệm vụ đánh giá các tác động xã hội và xây dựng Khung chính sách tái định cư và Khung chính sách dân tộc thiểu số còn Viện Nước tưới tiêu và môi trường  thực hiện các công việc liên quan đến môi trường bao gồm khung quản lý môi trường xã hội, các nguyên tắc môi trường và kế hoạch quản lý sâu bệnh. Các báo cáo về xã hội và các khung RPF và EMPF là hoàn toàn tách biệt. Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ này, thì việc thực hiện RAP, EMPF, EMP của các tiểu dự án cũng được thực hiện trong chu trình đầu tiên của các tiểu dự án. RAP và EMPD của 5 tiểu dự án đầu tiên được Viện Nông nghiệp và Chính sách quốc gia  thực hiện, EMP của các tiểu dự án này do viện Nước tưới tiêu và môi trường xây dựng. Các báo cáo RAP, EMDP, EMP là các báo cáo độc lập 

Viện Nước thực hiện các báo cáo môi trường từ tháng 12/2010 đến 2/2011. Viện Nước đã phối hợp với viện xã hội tổ chức 2 đợt họp tham vấn để tiện thu thập số liệu và lấy ý kiến và góp ý từ phía địa phương. Đợt họp đầu tiên được thực hiện từ ngày 8-17/12/2010 tại 6 tỉnh và thành phố Cần Thơ và thảo luận tập trung vào thu thập số liệu và quan điểm chung về dự án. Đợt họp lần 2 được thực hiện từ ngày 19-26 tháng 1 và từ ngày 8-14 tháng 2/2011 với các tỉnh về 5 tiểu dự án đầu tiên và thành phần tham gia cũng bao gồm cả các đại diện của người dân địa phương, các hộ dân bị ảnh hưởng, hội phụ nữ. Hai viện đã tham gia vào các chuyến đi nhiệm vụ của WB và thảo luận với các cơ quan địa phương.

Báo cáo Đánh giá môi trường vùng này được Viện Nước thực hiện dưới sự hướng dẫn của chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm về an toàn của WB. Báo cáo đã đưa ra được tổng quan môi trường của vùng ĐBSCL đặc biệt là vùng dự án và các tác động tiềm ẩn đã được đánh giá của toàn dự án theo đúng mục tiêu công việc và các hoạt động chính được thực hiện. Vấn đề quan chủ chốt của Đánh giá môi trường vùng cũng tính đến các tiểu dự án đặc biệt như Bắc Vàm Nao(BVN), Ô Môn-Xà No (OM-XN) và Đông Nàng Rền (ĐNR). Tuy nhiên, do các hoạt động và vị trí của dự án, nhấn mạnh đến các vấn đề chính có thể được giảm thiểu. Trong bối cảnh này, Khung quản lý môi trường và xã hội được xây dựng để hướng dẫn cho vấn đề sàng lọc an toàn và đánh giá cũng như việc xây dựng chương trình quản lý môi trường của các tiểu dự án

Vùng dự án bao gồm 6 tỉnh và 1 thành phố thuộc miền Tây Đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình thực hiện năm đầu tiên sẽ tập trung vào các hệ thống tưới tiêu, kiểm soát lũ hiện tại (i) OM-XN, (ii) BVN, (iii) QLPH, và (iv) DNR.

Xem chi tiết các chương của Báo cáo

Mục lục và Bìa

Chương 1. Giới thiệu

Chương 2. Mô tả dự án

Chương 3. Môi trường nền ; Chương 4. Đánh giá tác động môi trường và biện pháp giảm nhẹ

Chương 5. Các biện pháp giảm thiểu và tổ chức thực hiện

Chương 6. Tham vấn cộng đồng

Phụ lục 1: Điều khoản tham chiếu chi tiết cho hợp phần Đánh giá môi trường vùng

Phụ lục 3: Hiện trạng các tỉnh và Thành phố Cần thơ

Phụ lục 4: Những tác động tiềm tàng của phát triển thượng lưu đến đồng bằng sông Mê Kông

Phụ lục 5: Báo cáo tham vấn cộng đồng

 

Nguồn: Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

 

 

 


Số lượt người xem: 4467 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày