SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
4
3
1
1
Nội dung Chính sách an toàn của Dự án Thủy lợi phục vụ Phát triển nông thôn vùng ĐBSCL Chủ Nhật, 05/07/2020, 04:53
Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Bạc Liêu  (29/11)
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bạc Liêu vừa có Quyết định điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh về việc “Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2017 của tỉnh Bạc Liêu”.
Công khai cập nhật Khung chính sách môi trường và xã hội  (21/07)
Ngày 07/7/2017, Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 1207/CPO-ICRSL về việc công khai cập nhật Khung chính sách môi trường và xã hội
Công khai các tài liệu CSAT của dự án MD-ICRSL  (12/04)
Theo yêu cầu tại Công văn số 548/CPO-ICRSL ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thuỷ lợi về việc Công khai các tài liệu CSAT của dự án MD-ICRSL (Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long).
Công khai các tài liệu CSAT của dự án MD-ICRSL  (17/02)
Ngày 26 tháng 01 năm 2016, Ban quản lý Trung ương các dự án Thuỷ thợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản yêu cầu về việc Công khai các tài liệu CSAT của dự án MD-ICRSL (Dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng Sông Cửu Long.
Dự thảo báo cáo tóm tắt đánh giá môi trường vùng  (02/02)
Dự án đầu tư sử dụng vốn ODA (Vốn vay WB) Dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (Dự ÁN MD-ICRSL).
Dự án quản lý thuỷ lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long  (29/10)
Ban quản lý dự án các công trình thuỷ lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có kế hoạch quản lý môi trường (EMP) mô hình thí điểm trồng lúa tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
Dự án quản lý thuỷ lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long  (14/08)
Ban quản lý dự án các công trình thuỷ lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có kế hoạch quản lý môi trường (EMP) mô hình thí điểm trồng lúa kết hợp NTTS huyện Phước Long.
Đầu tư xây dựng nhà quản lý và cầu giao thông trên bờ bao trục I  (27/04)
Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp xã Long Điền Đông - Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu với mục tiêu đầu tư là nâng cấp hệ thống thủy lợi xã Long Điền Đông - Long Điền Tây nhằm đảm bảo cấp, thoát nước và nâng cấp cơ sở hạ tầng cho 5.250 ha diện tích nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp; đồng thời từng bước chuyển đổi cơ cấu sản xuất nhằm nâng cao đời sống nhân dân trong khu vực.
Báo cáo đánh giá tác động xã hội  (22/04)
Đánh giá tác động xã hội đã được phát triển như một công cụ cho các nhà lập kế hoạch hiểu được người dân sẽ tác động và bị tác động như thế nào bởi các hoạt động phát triển. Nó được thực hiện để xác định những người liên quan chính và thiết lập một khung phù hợp cho sự tham gia của họ vào việc lựa chọn, thiết kế, thực hiện, giám sát và ...
Khung chính sách tái định cư (RPF)  (22/04)
Tài liệu này là Khung chính sách Tái định cư (RPF) cho Dự án Quản lý Nguồn nước Đồng bằng sông Mê Kông phục vụ Phát triển Nông thôn – Việt Nam (Dự án). Tài liệu được chuẩn bị như một tài liệu độc lập nhằm đáp ứng yêu cầu về an toàn xã hội của Ngân hàng Thế giới về Tái định cư bắt buộc (OP 4.12). Đồng thời, tài liệu này được liên kết với ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày