Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null 485/485 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên được cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá Quốc gia

Thủy sản
Thứ hai, 05/10/2020, 15:24
Màu chữ Cỡ chữ
485/485 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên được cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá Quốc gia

Cơ sở dữ liệu nghề cá Quốc gia “Vnfishbase” là một trong những phầm mềm dữ liệu thuộc Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện (Hiện nay có 02 cơ sở dữ liệu đang được xây dựng, hướng dẫn và phân quyền cập nhật, khai thác đồng bộ cho các địa phương thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản gồm: Phần mềm cơ sở dữ liệu nghề cá Vnfishbase; phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản).

Việc cập nhật số liệu tàu cá vào hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá Quốc gia “Vnfishbase” đảm bảo cơ sở dữ liệu về tàu cá tại địa phương được kết nối, liên thông, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về tàu cá tại Tổng cục Thủy sản. Khi các cơ sở dữ liệu về tàu cá được cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá Quốc gia “Vnfishbase” sẽ góp phần nâng cao công tác quản lý nghề cá, tạo điều kiện kiểm tra, truy xuất nguồn gốc hải sản do ngư dân khai thác trên biển, đồng thời ngăn chặn nạn khai thác hải sản bất hợp pháp, giữ gìn an ninh trật tự trên biển.

Tại Bạc Liêu, số liệu tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao hạn ngạch theo Quyết định số 1481/QĐ-BNN-TCTS ngày 02/5/2019 là 485 chiếc, bao gồm các nghề Lưới rê, Lưới kéo, Câu cá - mực và Dịch vụ hậu cần. Tính đến ngày 04/9/2020, số liệu tàu cá của tỉnh có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên đã được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá Quốc gia Vnfishbase là 485/485 chiếc. Hiện nay, tỉnh cũng rất quan tâm và tập trung chỉ đạo trong khâu quản lý tàu cá, cơ sở hậu cần nghề cá của địa phương nhằm từng bước đưa nghề cá của tỉnh đi vào hoạt động chuyên nghiệp, góp phần khắc phục những khuyến nghị của Ủy ban châu Âu./.

(Nguồn: Báo cáo số 309/BC-UBND ngày 25/9/2020 của Ùy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Vân Anh

Số lượt xem: 92

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn