Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Công tác xây dựng Đảng của Chi bộ Chi cục Thủy sản nhiệm kỳ 2017-2020 và một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2022

Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Thứ tư, 20/05/2020, 09:45
Màu chữ Cỡ chữ
Công tác xây dựng Đảng của Chi bộ Chi cục Thủy sản nhiệm kỳ 2017-2020 và một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2022
Chi bộ Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu không ngừng phát huy vai trò hạt nhân chính trị, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Chi bộ.

 

Chi bộ Chi cục Thủy sản (gọi tắt là Chi bộ) là tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôntỉnh Bạc Liêu với 35 đồng chí đảng viên trong đó 34 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị. Ngày 20 tháng 02 năm 2020, Chi bộ Chi cục Thủy sản đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 để đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022. Tại Đại hội đã bầu ra cấp ủy Chi bộ gồm 05 đồng chí, bầu đồng chí Trần Xí Khuôl giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Hoàng Xuân giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.
           
Quang cảnh Đại hội Chi bộ Chi cục Thủy sản nhiệm kỳ 2017-2020
 
Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Chi cục Thủy sản đã quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trên các mặt và đã đạt được những kết quả quan trọng:
Một là, lãnh đạo thực hiện tốt và xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Ngay từ đầu nhiệm kỳ (tháng 4/2017), cấp ủy Chi bộ Chi cục Thủy sản đã lãnh đạo chính quyền, đoàn thể thực hiện nghiêm túc Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và các nội quy, quy chế làm việc của Chi cục Thủy sản, Công đoàn cơ sở; phát huy quyền làm chủ của đảng viên, cụ thể thực hiện tốt việc công khai những nội dung mà công chức, viên chức, người lao động (CC, VC, NLĐ) được biết theo quy định pháp luật; phổ biến các chế độ chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích của CC, VC, NLĐ. Ngoài ra, Cấp ủy đã đổi mới nội dung sinh hoạt Chi bộ, phương pháp công tác để thực hiện hiệu quả mọi hoạt động được giao. Đối với các chỉ tiêu Nhà nước đều được thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, cụ thể: Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản năm 2018 đạt 341.260 tấn (tăng 5,77% so với năm 2017), trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 227.210 tấn (tăng 7,79% so với năm 2017), sản lượng khai thác thủy sản 114.500 tấn (tăng 1,95% so với năm 2017). Năm 2019, nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản đạt 365.000 tấn, đạt 101,39% kế hoạch, tăng 6,96% so cùng kỳ, trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt 248.000 tấn, đạt 102,06% kế hoạch, tăng 9,15% so cùng kỳ; sản lượng khai thác 117.000 tấn, đạt 100% kế hoạch, tăng 2,58% so cùng kỳ.
Hai là, thực hiện khá tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên, CC, VC, NLĐ để từ đó có những động thái kịp thời nhằm ngăn chặn, đẩy lùi những tiêu cực có thể phát sinh.
Ba là, lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ đảng viên: Trong nhiệm kỳ, Chi cục Thủy sản  đã 03 lần kiện toàn bộ máy tổ chức. Đến nay, bộ máy được tinh gọn, hoạt động hiệu quả, quá trình sắp xếp tổ chức đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch, đoàn kết và thống nhất. Từ 05 phòng và 07 trạm thủy sản liên huyện, thành phố với 27 cán bộ chủ chốt, thì hiện nay chỉ còn 04 phòng với 11 đồng chí cán bộ chủ chốt trên tổng số CC, VC, NLĐ của Chi cục là 42 người, trong đó có 24 CC, 15 VC và 03 hợp đồng. Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện tốt các nhiệm vụ như xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, đề bạt bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá cán bộ công chức hàng năm, ...
Bốn là, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tại đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức. Kết quả, đối với tổ chức Công đoàn cơ sở, năm 2017, tập thể Công đoàn cơ sở được tặng “Cờ” thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu; năm 2019 được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen. Đối với Chính quyền, trong nhiệm kỳ 03 lần Chi cục đạt danh hiệu tập thể “Lao động xuất sắc” và được tặng 02 Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Bên cạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng đảng của Chi bộ Chi cục Thủy sản vẫn còn một số hạn chế như: Trong công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị về tăng trưởng kinh tế thủy sản vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu bền vững; trong công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng thì hình thức tuyên truyền cho cán bộ đảng viên đôi khi còn đơn điệu, sinh hoạt chuyên đề còn lồng ghép; công tác kiểm tra giám sát đôi khi còn hạn chế, ....
Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Chi cục Thủy sản xác định một số mục tiêu, nhiệm vụ cần đạt được, cụ thể như sau:
Thứ nhất, về xây dựng Đảng: Làm tốt công tác giáo dục chính trị cho đảng viên, quần chúng để mọi người nhận thức đúng và đầy đủ về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giáo dục tình yêu quê hương đất nước, trách nhiệm của mỗi cá nhân; tiếp tục đẩy mạnh Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06-CT/TU ngày 06/7/2016 và Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”; phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ đạt mức xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, chăm bồi ít nhất 01 quần chúng ưu tú phát triển đảng; phấn đấu 100% đảng viên và 95% quần chúng được tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản chuyên môn; 100% đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, giữ gìn lối sống trong sạch, lành mạnh.
Thứ hai, về xây dựng chính quyền, đoàn thể: Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch về nuôi trồng và khai thác thủy sản; 100% đảng viên và quần chúng đạt danh hiệu lao động tiên tiến; không vi phạm các quy chế hoạt động của đơn vị; phấn đấu xây dựng đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ./.
 
Vân Anh - Chi bộ Chi cục Thủy sản

Số lượt xem: 81

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn